Ysgol Glan Morfa, Abergele

Glan Morfa was the school I attended in the 60s. I enjoyed going to this school and I didn't hesitate when asked to contribute a piece to the school's 50th anniversary book. Here's the text I wrote in Welsh. (Gareth Morlais June 2008)

Glan Morfa c1969. Llun o lyfr Dathlu Hanner can mlwyddiant Glan Morfa.

Mae meddwl yn ôl at fy nyddiau cynnar yn Ysgol Glan Morfa yn dwyn atgofion melys. Atgofion o'r 60au; bron i hanner canrif yn ôl.

Cerdded o High Street ar fore gaeafol yn Ilaw fy mam. Cyrraedd giât yr ysgol a rhedeg heibio pentwr "coke" y boiler er mwyn cael chwarae gyda'm ffrindiau cyn rhuthro i ffurfio rhesi i fartsio i mewn i'r ysgol. Awel deg o gyfeiriad y tai bach yn cario arogl y sebon carbolic. Yna martsio'n hamddenol barchus i'r Gwasanaeth dan ofal Miss Rhiannon Davies ein Prifathrawes.

Dechrau'r dydd yn nosbarth Miss Dilys Roberts a phawb yn hapus yn chwarae gyda thyfod a d?r, clai a phaent. Oedi wedyn i yfed potelaid o lefrith trwy welltyn papur ac ar foreau oer y Ilefrith yn cael ei dwymo o flaen y gwresogydd nes ei fod, yn ein tyb ni o leiaf, ar fin suro.

Amser chwarae a phawb yn rasio allan i chwarae "Kiss-Kiss-Corner", "Kingie" a "Concers" yn eu tymor, dan ofal Mrs Hughes, mam Melfyn. A s?n peiriannau gydag olwynion enfawr yn adeiladu ffordd osgoi newydd Abergele yn gefndir i hyn oll.

Yn ôl i'r dosbarth a gwylio'r teledu a ni'r bechgyn yn ein trowsusau byrion a'n "blazers" glas, yn eistedd yn hanner cylch ar y Ilawr yn syllu i fyny a gwylio Cliff Michelmore yn sylwebu ar gamau cyntaf Neil Armstrong ar y Ileuad a ninnau'n methu credu na dirnad yr hyn a welem.

Ymhen ychydig ddyddiau dagrau yn ein Ilygaid wrth i Miss Davies gyhoeddi fod Iladron wedi torri mewn i'r ysgol a dwyn ein teledu.

Mis Rhagfyr a pharti Nadolig Ysgol Glan Morfa yn y neuadd. Siôn Corn yn cyrraedd yn ei hofrennydd a Miss Roberts yn gofyn a oeddem ni'n barod iddo fo ddod a'n anrhegion ni? "Ydan!!" oedd ein bloedd fyddarol.
"Wel, dydy o'n methu'ch clywed chi blant!!", atebai
Miss Roberts. "Gwaeddwch yn uwch, da chi".
Ffantastig!!!

Gareth Morlais Williams


home

(c) Gareth Morlais 1996-2007

Abergele in Shorts - by Gareth Morlais
Bally Ballet
The Birds
Lucky Bag
Hywel the Barber
Dai Magic
Pandora's Box
Ellesmeres
The Playnies
The Tunnel
Bee Filling Station
X Files
The Log Cabin
Five Childhood Puzzles
More Childhood Puzzles
Blow or Suck?
The Funeral
Queuing
Kiss-Kiss-Corner
Comics' Day
Bertie Babs
Haunted House
Mad Mouse
Toys
Tomorrow's World
Superman


Click here to see a list of Abergele-related eBay items